Școala Gimnazială Sfântul Nicolae Târgu-Jiu

Go to content

Main menu

Șurcă Adriana

SITE 2012-2020 > Paginile profesorilor

Profesor pentru învățământul primar
În anul  școlar 201
7-2018 coordonează clasa a II-a A

Despre


Are o vechime în învățământ de 27 de ani, dintre care ultimii 17 ani în Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu.
A obținut specializarea învățători, la abslolvirea profilului de specialitate, la Liceul Pedagogic din Deva, în 1990.
Ulterior, la absolvirea facultății, a obținut specializarea psihologie-pedagogie, iar prin absolvirea unui curs universitar de reconversie profesională a obținut calificare în ”Tehnologia informației” și comunicației.
A fost administratorul site-ului școlii din ianuarie 2013 (de la lansarea actualului site), până în noiembrie 2015.
A fost și este implicată în proiecte de dezvoltare instituțională, locale, naționale și de cooperare internațională. Cel mai recent proiect național în care a fost implicată a fost ”Școala Zero Waste”, în urma căruia școala a obținut premii importante.
A coordonat un parteneriat multilateral Comenius, cu proiectul ”Living, Reading, Growing” (2010-2012).
Coordonează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școală, din septembrie 2011 până în prezent.
Din februarie 2014 este membru activ al grupului de lucru Erasmus+ din școală, astfel încât în prezent face parte din echipa de implementare a proiectului I.N.C.R.E.A.S.E.
(Internaționalization, new concepts and resources to enhance abilities for staff-education) (2015-2017), cu finanțare din fonduri europene, prin programul Erasmus+, acțiunea KA 1 - mobilități pentru formare profesională în domeniul educației școlare.
Fiind interesată de dezvoltarea sa profesională și formarea continuă, a aplicat pentru una dintre cele nouă burse de formare profesională din proiect. În urma cincursului de selecție, a primit dreptul de a participa la cursul ”Game-based learning and Gamification course”, la  Barcelona (Spania), în perioada  10-16 aprilie 2016.

Obiectivele participării la curs se referă la:
-
depășirea dificultăților în învățare la copii, prin alegerea strategiilor didactice centrate pe elev;
-  îmbunătățirea
capacității de a crea contexte pedagogice relevante prin ”gamification”, un mediu educațional stimulativ pentru
învățarea prin joc
;
-
constituirea unui portofoliu de jocuri electronice educaționale, crearea de jocuri noi, ca resurse pentru ”game based learning.”
- r
ealizarea unui plan de evaluare a activității de ”gamification” și de ”game based learning”, care să demonstreze centrarea pe elev și creșterea calității învățării;
- Proiectarea activităţilor, care să ia în considerare nevoile de învăţare ale elevilor, să
facă legătura cu lumea exterioară clasei și să includă proiecte sau sarcini de lucru care implică utilizarea tehnologiei.
Privind
Școala Gimnazială ”Sântul Nicolae”, participarea la curs va aduce beneficii concrete, deoarece toți profsorii din școală vor avea la dispoziție un portofoliu electronic - resursă care va conține materiale biblografice de familiarizare cu ”gamification” și ”game based learning”, cel puțin un proiect de lecție model pentru fiecare dintre acestea și o colecție de jocuri educaționale electronice pentru ”game based learning” : Doamna profesoară va asigura tutoratul pentru toți colegii din școală care vor dori să utilizeze aceste strategii didactice.

Integrarea  acestui curs de formare continuă în strategia de dezvoltare a școlii este corelată cu concluziile desprinse din raportul

”Learning and teaching technology options”, elaborat de Parlamentul European, pe care îl puteți consultat aici
, sau de la http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/547407/EPRS_STU(2015)547407(SUM01)_EN.pdf,
iar un rezumat simplificat al acestuia puteți găsi aici.


 
Back to content | Back to main menu