Școala Gimnazială Sfântul Nicolae Târgu-Jiu

Go to content

Main menu

2018-2019

SITE 2012-2020 > Înscrierea în învățământul primar

     Menționăm că după Etapa I de repartizare nu mai sunt locuri libere.   

                                                    SÂMBĂTĂ, 3 MARTIE 2018,
                                ÎN INTERVALUL ORAR  10.00-14.00,
                                      VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAȚI LA
                                       
"ZIUA PORȚILOR DESCHISE"    
                  Oferta educațională an școlar 2018-2019
                               Metodologia de înscriere în clasa pregătitoare, an şcolar 2018-2019

                            
Arondarea străzilor

                             

Sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și în metodologia pentru înscrierea copiilor în învăţământul
primar în anul şcolar 2018 – 2019

        CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
-Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018, inclusiv.
-La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2018, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

         
UNDE ŞI CUM SE FACE EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR?
- Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE).
- Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite zone ale judeţului/municipiului Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.
-Evaluarea se efectuează în perioada 1 - 23 martie 2018.
-Evaluarea se realizează de către personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.
             
LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?
Părintele poate opta:
-pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris.
-pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a celor specifice de departajare.
NOTĂ: părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere

            
UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?
-La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
-Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
-Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online, dar după completarea acestora, părinții trebui esă meargă la unitatea de învăţământ în care doresc înscrierea copilului pentru validarea cererii.

             
CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?
-Cerere-tip de înscriere
-Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
-Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
-Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
-Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).


         
CARE ESTE CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR?
Completarea și depunerea cererilor va avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă.

A. Prima etapă: 8 - 26 martie
- de luni până vineri, între orele 8:00 - 18:00
- părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.
30 martie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după prima etapă

B. A doua etapă: 12 - 18 aprilie
Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
Unităţile de învăţământ a vor afişa situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
23 aprilie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după a doua etapăBack to content | Back to main menu