Școala Gimnazială Sfântul Nicolae Târgu-Jiu

Go to content

Main menu

2019-2020

SITE 2012-2020 > Înscrierea în învățământul primar

  Metodologia de înscriere în învățământul primar în anul școlar 2019-2020
  Calendar înscriere
  Pliant clasa pregătitoare
Arondarea străzilor
# Strada 11 Iunie 1848 Nr. 49-103; Nr. 50-100
# Aleea Fântânii (denumire veche Strada 13 Decembrie)
# Strada 8 Martie# Strada Bicaz Nr. 1-17; Nr. 4-28
# Strada Vasile Alecsandri
# Strada Panait Cerna (denumire veche Aleea I Vasile Alecsandri)
# Strada Ştefan Octavian Iosif (denumire veche Aleea II Vasile Alecsandri)
# Strada Vasile Cârlova (denumire veche Aleea III Vasile Alecsandri)
# Strada Pictor Iosif Keber (denumire veche zona 11 Iunie – Sâmboteanu II) blocurile nr.: 2(A4; 1); 4(A3; 5); 5(A1; 3)
# Strada 11 Iunie 1848 blocul nr. 102(1A; 24; 54)
# Aleea Sf. Nicolae (denumire veche Cartier 1 Mai Vest - str. 11 Iunie) blocurile nr.: 2(J3; 11); 4(J2; 9); 6 (J1; 7)
# Aleea Fântânii (denumire veche str. 13 Decembrie – Sâmboteanu I) blocurile nr.: 1(3; 4; 5); 3(6); 5(A1; 1); 10(2)
# Bulevardul Constantin Brâncuşi Nr. 3-19; Nr. 2-6
# Strada Ştefan Bobancu
# Strada Emanoil Pârăianu
# Strada Vasile Lascăr
# Strada Tineretului*** Bulevardul Ecaterina Teodoroiu (denumire veche 1 Mai) Nr. 1-99; Nr. 2-98
# Aleea Brânduşei blocurile nr.: 1(G3; 5); 2(G4; 7); 3(H1; 3)
# Strada Brânduşei blocurile nr.: 4(G5; 9); 5(H2; 11); 6(G6; 15); 9(I5; 13)
# Strada Garofiţei blocurile nr.: 1(G8; 19); 3(H3; 17)
# Aleea Petuniilor (denumire veche cartier 1 Mai – Vest) blocul nr. 2(G2;1)*** Strada Ion Creangă
# Strada Lainici
# Strada Vulcan
# Strada Constantin Săvoiu (denumire veche 7 Noiembrie)
# Strada George Coşbuc# Strada 11 Iunie 1848 Nr. 1-39; Nr. 2-42
# Strada Garofiţei (denumire veche b-dul 1 Mai – Vest) blocurile nr.: 2(G10; 21); 4(H4; 23); 5(H5; 33); 6(I1; 25); 8(I2; 27); 10(I3; 29); 12(I4; 31) *****Strada Lt. Col. Dumitru Petrescu
# Strada Lt. Col. Dumitru Petrescu blocurile nr.: 6(F19 – F20; 2); 10(F15; F16; F17; F18; 2); 11(E2; E6; E7; E8; E9; E10; 1); 12(G21; G22; G23; G24;G25; G26; G27; G28; 8); 13(E4; E5; 3); 15(E1a; E1b; E3; 5)
# Strada Lt.Col. Dumitru Petrescu nr. 21 şi 21A, blocurile nr.: 21A, 21B, 21C
****** Strada Lt. Col. Dumitru Petrescu (denumire veche Aleea Debarcader) blocurile nr.: 16(14; 15; 16; 17; 18; 6); 19(G1; G2; G3; G4; G5; 16)
# Strada Hidrocentralei blocurile nr.: 1(1 MIRFO); 3(G5; G6); 5(G4); 7(78/ 3); 9(E12; E13; E14; E15); 11(1 ACH)
# Strada Lotrului blocurile nr.: 3(2 MIRFO), 7(1UNIREA)
# Strada Hidrocentralei blocurile nr.: 9A; 9B(ANL)
# Strada Constructorilor blocurile nr.: 1(78/2); 4(117 CLA); 16(G1;G2))
# Strada Hidrocentralei nr.15, bl.15  ***** Zona Dacia - B-dul Ecaterina Teodoroiu bloc 3A (ANL)
# Bulevardul Ecaterina Teodoroiu (denumire veche Casa de Cultură - str. Confederaţiei) blocurile nr.: 1(5); 3(C3)
#, Aleea Bicaz, Strada Bicaz, Aleea Fratii Buzesti, Strada Fratii Buzesti


ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE AN ȘCOLAR 2019-2020

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
• Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019, inclusiv.
• La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2019, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
• Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.
UNDE ŞI CUM SE REALIZEAZĂ EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR?
• Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  CJRAE GORJ
• Evaluarea se face atât la sediul CJRAE, cât şi în diferite centre din judeţ, cu prioritate în grădiniţe.
• Evaluarea  psihosomatică se efectuează în perioada 26 februarie - 20 martie 2019.
• Evaluarea se realizează de către personalul de specialitate al CJRAE GORJ, personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi de medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.

LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?

• Părintele poate opta:
1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris.
2. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.
NOTĂ: părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?
• La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
• Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
• Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online (procedura va fi disponibilă începând cu data de 4 martie), dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ în care doresc înscrierea copilului pentru validarea cererii.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?
• Cerere-tip de înscriere (disponibilă începând din 4 martie)
• Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
• Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
• Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
• Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).


CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR?
• Completarea și depunerea cererilor va avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă.
A. Prima etapă: 4 - 22 martie
- de luni până vineri, între orele 8:00 - 18:00
- părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.
• 29 martie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după prima etapă
B. A doua etapă: 2 - 8 aprilie
• Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
• Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
• 11 aprilie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după a doua etapă

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI
I. Criterii generale:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

CE TIP DE ACTIVITĂŢI SE VOR DESFĂŞURA LA CLASA PREGĂTITOARE?
• Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică.
• Clasa pregătitoare este un timp de acomodare a copilului cu viața școlii, care să-i permită o bună adaptare la programul și cerințele specifice acestui mediu.
• În clasa pregătitoare, copilul este încurajat să capete încredere în forţele proprii, să-și sporească stima de sine, iniţiativa şi dorinţa de reuşită.
• Exersarea deprinderilor şi capacităţilor motrice este o ţintă importantă, prin participarea copiilor la activităţi de dezvoltare motrică, dar şi la alte activităţi de mişcare în asociere cu muzica (prin intermediul Educaţiei fizice şi a disciplinei Muzică şi mişcare).

CE ESTE IMPORTANT DE ȘTIUT DESPRE CEREREA DE ÎNSCRIERE ONLINE?

• Atenție! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.


Back to content | Back to main menu