Școala Gimnazială Sfântul Nicolae Târgu-Jiu

Go to content

Main menu

After School

Oferta educațională

      Acest program este dedicat elevilor ciclului primar și este un serviciu  adus comunităţii, nesubstituindu-se familiei, dar  ajutând  părinţii  care  se  implică  în desfăşurarea  programului.
      Activitatea noastră este un adaos educaţional de tip instituţional,  subsumat educaţiei nonformale, aflată în raport de complementaritate cu educaţia formală. De aceste servicii  beneficiază copiii cu vârste cuprinse între 6 şi 10 ani, proveniţi din familii ce  nu au  în grija cui să  lase copiii  după  terminarea  programului zilnic şcolar.
    Elementele de bază ale educaţiei propuse în cadrul programului „Şcoala după şcoală” vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale şi nivelul creativităţii prin:
    ►Procesul de învăţare prin joc;
    ►Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor.
    ►Organizarea adecvată a ambientului educativ;
    ►Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare.

Programul proiectului educațional ”Școală după școală”/ ”After school” este de luni până vineri  între orele 12.00 – 16.00

Oferim:

  • servicii de îngrijire a copilului (hrănire, securitate ) ;

  • servicii alternative de educaţie  prin asigurarea continuităţii educaţiei formale;

  • efectuarea temelor pentru acasă;

  • activităţi recreative, jocuri în aer liber.


Back to content | Back to main menu