Școala Gimnazială Sfântul Nicolae Târgu-Jiu

Go to content

Main menu

C.E.A.C.

SITE 2012-2020 > Activități

(Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității)

Conform art.11 din O.U.G. nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006, cu modificările ulterioare), se prevede:
(1) La nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
(2) Organizaţia furnizoare de educaţie elaborează şi adoptă strategia şi regulamentul de funcţionare ale comisiei.
(3) Conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate. Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta.

Conform art. 12, atribuțiile Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității sunt următoarele:
a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor;
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;
c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

Potrivit Deciziei nr.
216 / 22. 09.2017, Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității  are urmatoarea componenta:
Coordonator  Șurcă   Adriana, profesor înv. primar  
Membri
:  
- profesor  Andrei Camelia –reprezentant al C.P.
-  profesor Morie Anamaria Neli – reprezentant al C.P.
-  profesor  Scorei Eliza – reprezentant al C.P. 5
-  profesor Popescu Elena – reprezentant sindicat
-  
Raicu Cecilia – reprezentant al parintilor
-  
Lădaru Ion-Eduard – reprezentant al Consiliului Local
                        

De aici veți putea  descărca procedurile elaborate de C.E.A.C., aplicabile activităților din Școala Gimnazială ”Sf. Nicolae” Tg.-Jiu.
Lista procedurilor valabile la data de 21. 10. 2015


Back to content | Back to main menu