Școala Gimnazială Sfântul Nicolae Târgu-Jiu

Go to content

Main menu

Consiliul elevilor

 


Consiliul elevilor an școlar 2020-2021

Consiliul elevilor an școlar 2019-2020

Descarcă  lista cu membrii Consiliului elevilor  din
Școala Gimnazială ”Sf. Nicolae” -an școlar 2017-2018

Descarcă  lista cu membrii Consiliului elevilor din
Școala Gimnazială ”Sf. Nicolae”

Ce este consiliul elevilor?                                    

Consiliul elevilor este o formă de organizare asociativă a elevilor și reprezintă un factor important al democratizării școlii a relațiilor profesor-elev. Prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii își pot alege reprezentanții pe baza principiului reprezentativității. Elevii pot formula puncte de vedere specifice lor și pot elabora propuneri pentru îmbunătățirea calității vieții școlare.
Consiliul Național al Elevilor ca organizație națională reprezintă interesele elevilor din învățământul preuniversitar de stat și particular din România la nivel școlar, județean și național. Este structură consultativă, partener al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Este organizat și funcționează Regulamntului-cadru aprobat prin Ordinul MECTS nr. 4247 / 21. 06. 2010. Are caracter apolitic, nefiind subordnat niciunui interes de partid. C.N.E. a fost înființa în baza OMECT nr. 2782 / 2007.

Cadrul legislativ

C.N.E. funcționează în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1 / 2011 și urmărește obiective cuprinse în documente naționale și internaționale, precum:
- Constituția României;
- Declarația universală a drepturilor omului;
-Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului;
-Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

De ce este nevoie să existe un consiliu al elevilor?

Nevoia existenței unui consiliu al elevilor vine, în primul rând, din nevoia elevilor de a-și exprima opiniile și de a-și pune în aplicare ideile. Elevii au nevoie de o structură în care să se poată manifesta independent, pe care să o administreze și să o organizeze. Această structură îi ajută să înțeleagă mai bine societatea în care trăiesc, oferindu-le experiența necesară pentru a începe o viață pe propriile puteri.

Scopul Consiliului elevilor

Consiliul elevilor își propune dezvoltarea gradului de asociativitate și de responsabilizare socială în rândul elevilor și asigurarea  unui climat educațional democratic și de calitate.

Valorile Consiliului elevilor


Principiul fundamental al Consiliului elevilor este democrația. Valorile care stau la baza lui sunt:
- integritate;
- loialitate;
- respect;
- pasiune;
- implicare;
- voluntariat;
- inovație;
- ambiție.

Obiectivele  Consiliului elevilor
- realizarea și derularea unui parteneriat educațional, funcțional în sistemul preuniversitar românesc, unde elevii să-și exprime liber interesele si să paticipe activ la procesul decizional;
- informarea elevilor în legătură cu drepturile și responsabilitățile lor;
- identificarea cauzelor care generează absenteism, mediocritate școlară;
- organizarea de discuții și dezbateri pe probleme de violență, consum de droguri, abandon școlar;
- implicarea elevilor în activități de educație nonformală, referitoare la orientarea profesională și planificarea carierei.

Atribuțiile Consiliul elevilor
- reprezintă și apără interesele și drepturilor elevilor, la nivelul instituției de învățământ;
- asigură comunicarea între elevi și cadrele didactice;
- apără drepturile copilului și reclamă încălcarea lor;
- contribuie la îmbunătățirea stării disciplinare  a școlii;
- inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare;
- sprijină proiectele educative în care este implicată școala.

Rolul Consiliului elevilor
- implicarea activă în propunerea, elaborarea și implementarea unor programe, proiecte, acțiuni, evenimente pentru elevi;
- reprezintă legătura dintre conducerea școlii, cadre didactice și elevi;
- se implică în asigurarea unui învățământ de calitate;

Cine coordonează Consiliul elevilor?

Consiliul elevilor funcționează în colaborare cu consilierul educativ din unitatea de învățământ.

Componența Consiliului elevilor

Stanca Radu, clasa  a VII-a C, PRESEDINTE
Imbru Adelin, clasa a VIII-a B, secretar
Maftei Luciana, clasa a VIII-a C, vicepresedinte
Vladutu Teodora, clasa a VI-a B, vicepresedinte


Back to content | Back to main menu