Școala Gimnazială Sfântul Nicolae Târgu-Jiu

Go to content

Main menu

Evaluări

Utile > 2020-2021

ORDIN Nr. 3.300 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului
national pilot de tip „Scoala dupa scoala“


Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.
 Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă. Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.
 Media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională 2021, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor V - VIII, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

 
Programele pentru disciplinele limba şi literatura română și matematică, valabile pentru Evaluarea Naţională 2021 pentru absolvenţii clasei a VIII-a, sunt cele aprobate prin O.M.E.C. nr.  3.472/2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, începând cu anul şcolar 2020-2021.
  Modele de subiecte se găsesc  aici
 Metodologia și  calendarul evaluării naționale 2021.  
 
Back to content | Back to main menu