Înscriere cls. pregătitoare - Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu

”Sfântul Nicolae”
Școala Gimnazială
Str. 11 Iunie, nr. 56, loc. Târgu-Jiu, jud. Gorj, cod poștal 210112, tel/fax: 0253213717,  e-mail : secretariat.sfnicolae@scoalasfnicolae.ro; scoala_sf.nicolae@yahoo.com
Târgu-Jiu
Du-te la conținut
ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE
An școlar 2024-2025

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025:   4 clase (88 locuri)
DOCUMENTE  NECESARE
· copie după certificatul de naștere al copilului
· copie după cărțile de identitate ale părinților
· copie a documentului care atestă rezultatul evaluării psihosomatice (dacă este cazul)
·  copia hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului în cazul părinților divorțați
· recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare pentru copii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2024
          Copiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.
ETAPELE ÎNSCRIERII
Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar
·         11 aprilie - 14 mai 2024 - completarea, depunere și validarea cererilor-tip de înscriere

Prima etapă de înscriere în învățământul primar pentru anul 2024 - 2025
·         14 - 17 mai 2024 - procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
·         20 mai - 27 mai 2024 - procesarea cererilor-tip de înscriere prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea (în limita locurilor disponibile) sau respingerea cererilor acestora;
·         28 mai 2024 - repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție;
·         29 mai 2024 - afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.
A doua etapă de înscriere în învățământul primar pentru anul 2024 - 2025
·         30 mai 2024 - comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;
·         31 mai - 7 iunie 2024 depunerea / transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
·         10 iunie - 14 iunie 2024 – validarea cererilor - tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor;
·         17 - 21 iunie 2024 - procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare, în limita locurilor disponibile
·         21 iunie 2024 - afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unităţii de învăţământ dorite.
Atenție! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării.
COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE:  11 aprilie -14 mai 2024
LUNI – JOI  :  8.00 – 18.00
VINERI : 8.00 – 17.00

Programare telefonică
În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, școala noastră asigură posibilitatea programării telefonice a părinților pentru completarea și validarea cererilor tip de înscriere la următorul număr de telefon : 0253213717
Ordinea în care se programează telefonic pentru completarea/validarea cererilor tip de înscriere sau în care se realizează înscrierea copiilor în clasa pregătitoare – NU presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.
Contact
Str. 11 Iunie, nr. 56, loc. Târgu-Jiu, jud. Gorj,
cod poștal 210112,
tel/fax: 0253213717,
e-mail: secretariat.sfnicolae@scoalasfnicolae.ro;
scoala_sf.nicolae@yahoo.com
Știri școlare, pe scurt...
În secțiunea utile am postat anunțul referitor la acordarea burselor școlarePagina noastră
Înapoi la cuprins