Școala Gimnazială Sfântul Nicolae Târgu-Jiu

Go to content

Main menu

Logopedie

Oferta educațională

COPILUL TĂU VREA SĂ COMUNICE, AJUTĂ-L SĂ SE FACĂ ÎNŢELES

APELEAZĂ LA CABINEUL LOGOPEDIC DE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL NICOLAE” TG.-JIU!

Prof. logoped, Natalia Mihai


Şcoala Gimnazială Sfântul Nicolae beneficiază de servicii de logopedie începând cu anul şcolar 2010-2011. Centrul logopedic interşcolar cu locaţia în  Şcoala Gimnazială Sfântul Nicolae oferă servicii de terapie logopedică elevilor din clasele pregătitoare şi clasele I-IV din şcoală, dar şi preşcolarilor (grupa mare) de la   Grădiniţa P.P Constantin Brâncuşi, Tg.-Jiu.
Ce sunt centrele logopedice interșcolare?

Centrele şi cabinetele logopedice interşcolare (CLI) sunt structuri de învăţământ special integrat ale învăţământului preuniversitar finanţate, coordonate, monitorizate şi evaluate de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională.
Activitatea desfăşurată în CLI constă în terapia tulburărilor de limbaj şi de comunicare,
În competenţa profesorilor logopezi din cadrul CLI intră următoarele tulburări de limbaj şi de comunicare:
a) tulburările de pronunţie/articulare;
b) tulburările de ritm şi fluenţă a vorbirii;
c) tulburările limbajului scris-citit;
d) tulburările de dezvoltare a limbajului;
e) tulburările de voce;
f) alte tulburări de limbaj care influenţează negativ adaptarea şcolară şi socială a copiilor.

Activitatea profesorilor logopezi din CLI se desfăşoară în conformitate cu atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute în fişa postului, cu normele deontologice ale profesiei și este eșalonată în următoarele etape:
a) identificarea, depistarea şi înregistrarea copiilor sesizaţi din zona de intervenţie logopedică, examinarea de către fiecare profesor logoped, la începutul fiecărui an şcolar, a tuturor copiilor preşcolari din grupele mari din grădiniţe, a elevilor din clasa pregătitoare şi a celor din clasa I din toate unităţile care aparţin circumscripţiei logopedice;

b) înregistrarea copiilor cu tulburări de limbaj în fişele de depistare;
c) convocarea copiilor cu tulburări de limbaj la CLI, pe bază de invitaţii scrise adresate părinţilor;
d) examinarea logopedică complexă şi psihopedagogică a copiilor sprijiniţi, în colaborare cu familia, cu cadrele didactice şi cu consilierul şcolar, acolo unde este cazul, în scopul identificării tuturor factorilor care au influenţat evoluţia limbajului şi a comunicării copilului;
e) formularea diagnosticului şi prognosticului pentru fiecare copil/elev evaluat;
f) proiectarea activităţii de terapie a tulburărilor de limbaj şi de comunicare identificate;
g) intervenţia terapeutic-recuperatorie în concordanţă cu diagnosticul logopedic al copiilor/elevilor examinaţi;
h) evaluarea periodică a progreselor realizate de elevi şi reproiectarea activităţii de intervenţie.

                              PROGRAM DE LUCRU
                                       LUNI:                 10-14
                                       MARŢI:              10-14
                                       MIERCURI:        10-15
                                       JOI:                     11-14
                                       VINERI:              activitate metodică

Back to content | Back to main menu