Școala Gimnazială Sfântul Nicolae Târgu-Jiu

Go to content

Main menu

Târgul Floriilor 2019

SITE 2012-2020 > Proiecte și parteneriate

 Școala Gimnazială Sfântul Nicolae, Colegiul Tehnic Ion Mincu din Târgu Jiu și Școala Gimnazială Nr.5, din Râmnicu Vâlcea,  în colaborare cu Asociațiile de părinți organizează în acest an, în cadrul proiectului regional Târgul Floriilor, un concurs de creativitate și expoziție a lucrărilor realizate de elevii școlilor dar și de elevii din școlile partenere din 7 județe, pe tema Sărbătorilor Pascale.
Regulamentul concursului  și Acordul de parteneriat

DATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI :  20 aprilie 2019

Perioadă înscriere : 01.02.2019 – 29.03.2018
Trimiterea   lucrărilor
se va face o dată cu înscrierea  până la data  de
29 martie 2019 (data poştei) pe adresa : COLEGIUL TEHNIC ION MINCU, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr.3 , Târgu Jiu, Gorj (cu mențiunea: pentru Concursul Regional Târgul Floriilor) :
Va rugăm să trimiteţi obligatoriu fişa de înscriere şi on-line pe adresa de e- mail a concursului :
targulfloriilor@gmail.com înainte de expedierea  plicului . (Plicul va conține: Fişa de înscriere, acordul de parteneriat semnat și ștampilat in două exemplare și lucrările copiilor).


   La concurs se pot înscrie elevi ai claselor pregătitoare şi ai claselor I-XII.
  Formularul de înscriere,  pentru fiecare cadru didactic ( anexa 1 ), va fi completat şi trimis odată cu lucrările copiilor
adăugându-se un plic autoadresat si timbrat, acordul de parteneriat semnat şi ştampilat (anexa 2), în două exemplare.
    Un cadru didactic participă cu maximum trei lucrări, indiferent de secţiunea la care se înscrie. Se vor juriza numai lucrările care abordează tematica propusă.
    În colţul din dreapta, jos, se vor scrie, pe etichetă, cu majuscule, următoarele:
                       Titlul lucrării.............................................................................................................
                       Numele şi prenumele elevului.................................................................................
                       Clasa............................................................................................................
                       Şcoala......................................................................................................
                       Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.................................................     
                       Localitatea/Judeţul..................................................................................................
Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III la fiecare nivel de clasă, iar cadrele didactice vor primi un exemplar de acord de parteneriat și adeverinţa de coordonator al grupului de elevi participanți la concurs.
Toate diplomele pentru copii, adeverința cadrului didactic şi acordul de parteneriat semnat si ștampilat le veti primi prin poștă la adresa menționată de fiecare pe fişa de înscriere.
Nu se percepe taxă de participare!
Lucrările înscrise în concurs  nu se restituie!

 
Back to content | Back to main menu