Utile - Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu

”Sfântul Nicolae”
Școala Gimnazială
Str. 11 Iunie, nr. 56, loc. Târgu-Jiu, jud. Gorj, cod poștal 210112, tel/fax: 0253213717,  e-mail : secretariat.sfnicolae@scoalasfnicolae.ro; scoala_sf.nicolae@yahoo.com
Târgu-Jiu
Du-te la conținut
Evaluări naționale  an școlar 2023-2024

Rezultatele inițiale la examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se vor afișa în data de 3 iulie 2024.
Eventualele contestații se pot depune la secretariatul unității sau electronic, pe adresa de mail secretariat.sfnicolae@scoalasfnicolae.ro, după cum urmează:
- 3 iulie 2024,  în intervalul orar 16.00-19.00
- 4 iulie 2024, în intervalul orar 8.00-12.00.

Simularea examenului  de Evaluare Națională clasa a VIII-a  Ordin ME nr. 6760 din 07.12.2023
Calendar Evaluări Naționale la clasele II,IV, VI-2024 OME nr. 3771/09.02.2024

Organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a ORDIN nr. 6.155 din 31 august 2023  
Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naţionale OMECTS nr. 4801 din 2010
Procedură privind egalizarea șanselor Procedura nr. 31816 din 25.10.2023Admitere liceu 2024
Învățământ liceal
Învățământ profesional


Anul școlar 2023—2024 este structurat astfel:
 
Modulul 1 – de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023;
Vacanță de toamnă: 28 octombrie 2023 – 5 noiembrie 2023
 Modulul 2 – de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023;
·         Vacanță de iarnă: 23 decembrie 2023 – 7 ianuarie 2024
 Modulul 3 – de luni, 8 ianuarie 2024, până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024, sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;
·         Vacanță de schi: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024
 Modulul 4 – de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 26 aprilie 2024;
 ·         Vacanță de primăvară: 27 aprilie 2024 – 7 mai 2024
 Modulul 5 – de miercuri, 8 mai 2024, până vineri, 21 iunie 2024;
 ·         Vacanța de vară: 22 iunie 2024 – 8 septembrie 2024.
 Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024;
 Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024;
 Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024;
 Pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.
 Spre deosebire de acest an școlar, „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 11 septembrie 2023-26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, la decizia școlii, în module diferite.
 Art. 4. — (1) Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 11 septembrie 2023—26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.
 (2) La clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică și din învățământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, se organizează activități de instruire practică urmărind și scopul acestor programe.
 (3) La clasele din învățământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, se organizează activități de instruire practică.
 
EVALUĂRI NAȚIONALE AN ȘCOLAR 2022-2023
Contestațiile la probele scrise aferente Examenului de Evaluare Națională se pot depune la Centrul de examen unde candidatul a susținut probele sau se pot transmite prin poșta electronică la adresa de e-mail secretariat.sfnicolae@scoalasfnicolae.ro
-        în ziua de miercuri   28 iunie 2023  în intervalul orar 16:00-19:00
-        în ziua de joi    29 iunie 2023     în intervalul orar 08:00-12:00
Cererea  de contestații va fi însoțită OBLIGATORIU de copia actului de identitate al părinte/ reprezentant legal și a candidatului.ADMITERE 2023-2024
Grafic ședințe de informare
ZIUA           ORA      CLASA     PROFESOR diriginte
18   mai 2023           19,00           8A              ARSENIE   CORNEL
        16   mai 2023           19,00           8B              MORIE   ANAMARIA NELI        
        18   mai 2023           18,00           8C              PETCU   ADRIANA
        16   mai 2023           19,00           8D              PARTENIE   MINODORA
Anexa la fișa de înscriere în anul școlar 2023-2024 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă
     

Rezultatele obținute de elevi la simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a  în anul școlar 2022 – 2023, sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.
Notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.

Modele subiecte  Simulare Evaluare Națională date în alte județe

                        STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2022-2023

Anul școlar 2022 - 2023 se structurează astfel:
 • cursuri: luni, 5 septembrie 2022 - vineri, 21 octombrie 2022;
 • vacanță: sâmbâtă, 22 octombrie 2022 - duminică, 30 octombrie 2022;
 • cursuri: luni, 31 octombrie 2022 - joi, 22 decembrie 2022
 • vacanța de iarnă: vineri, 23 decembrie 2022 - duminică, 8 ianuarie 2023;
 • cursuri: luni, 9 ianuarie 2023 - vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al Municipiului București, după caz;
 • vacanță: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al Municipiului Bucuresti, în perioada 6 - 26 februarie 2023;
 • vacanță la decizia ISJ Gorj 13 - 17 februarie 2023
 • cursuri: luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al Municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie 2023;
 • vacanță de Paște: vineri, 7 aprilie 2023 - marți, 18 aprilie 2023;
 • cursuri: miercuri, 19 aprilie 2023 - vineri, 16 iunie 2023;
 • vacanță: sâmbătă, 17 iunie 2023 - duminică, 3 septembrie 2023.
 • Programul național „Școala altfel“   la nivelul școlii noastre -  13-17 martie 2023
 • Programul „Săptămana verde“  - 2 la nivelul școlii noastre - 8 mai 2023
În ziua de 5 octombrie (Ziua internațională a educației și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevazute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.
Programul național „Școala altfel“ și Programul „Săptămana verde“ se desfașoară în perioada 27 februarie - 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare rămâne la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe nu se planifică în același interval de cursuri (modul de învățare).
Clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, din învățământul profesional și din învățământul postliceal organizează activități de instruire practică în perioadele dedicate programelor „Școala altfel“ și „Săptămana verde“.
Ordin nr. 3.505/31.03.2022 privind structura anului școlar 2022-2023.

                   

EVALUĂRI NAȚIONALE AN ȘCOLAR 2021-2022


ÎN PERIOADA 23 IUNIE 2022 (INTERVALUL ORAR 16.00-19.00) - 24 IUNIE 2022 (INTERVALUL ORAR 8.00-12.00),
 
SE DEPUN CERERILE DE CONTESTAŢII LA SEDIUL CENTRULUI DE EXAMEN SAU SE TRANSMIT ONLINE PE ADRESA secretariat.sfnicolae@scoalasfnicolae.ro
Conform OME nr. 5149/2021
 
Art .10 (4) Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.
 
 Art. 11 (1) Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. În cazul candidatului minor, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestuia”.
 


      Evaluarea Națională  pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.
Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă. Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.

PRECIZĂRI:
Accesul elevilor în sălile de examen  se face pe bază de CI  în intervalul orar 8,00-8,30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise (14 și 16 iunie 2022)
 
Elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. La proba de matematică elevii pot să utilizeze instrumente de desen  și sunt permise marcajele pe figură și completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră.
 
Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul.
 
Se interzice elevilor să introducă în examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de bagaje (sala de sport). Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită nu sunt primiţi în examen.
 
Se interzice candidaţilor, să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea orin în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
 
Se interzice candidaţilor, să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea orin în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloac electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din unitatea de învăţământ sau cu exteriorul.
 
Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau exteriorul , să copieze , să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte material care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.
 
Încălcarea regulilor menţionate anterior va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respective vor fi eliminaţi de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte personae şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise/ciornele/foile din lucrările scrise.
 
Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1(unu) pe lucrarea scrisă.
    
Simulare Evaluarea Națională an școlar 2021-2022
Simularea Evaluării Naționale se va desfășura conform calendarului aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.054/2022
  • 4 aprilie 2022: Limba şi literatura română (probă scrisă)
  • 5 aprilie 2022: Matematică (probă scrisă)
  • 6 aprilie 2022: Limba şi literatura maternă (probă scrisă)
  • 14 aprilie 2022: afișarea rezultatelor   
 • Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.
 • Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore (pentru elevii de clasa a VIII-a) din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.
 • În procesul de organizare și desfășurare a simulării examenelor naționale vor fi respectate măsurile sanitare de prevenție anti-Covid 19 în vigoare.
 • Subiectele vor fi elaborate pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora, conform programelor de examen pentru EN VIII şi Bacalaureat (aprobate prin ordinul de ministru 3.237/05.02.2021).
 • programe și conținuturi exceptate pentru elevii claselor a VIII-a: detalii aici
Obiectivele simulării
 • familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real & optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale
IMPORTANT!
Rezultatele obținute de elevi la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care acestea s-au desfășurat, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.
Rezultatele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

          ADMITERE LICEU 2022-2023


Anunț acordare burse CONFORM OME nr. 5870/2021 pentru semestrul al II-lea  al  anului școlar 2021-2022
 
Prelungire termen depunere dosare Comunicat ME

Perioadă de depunere  dosare – 17-28  ianuarie 2022.
Lista documentelor necesare și condițiile de acordare a fiecărei burse se regăsesc  în OME nr. 5870 din 22.12.2021 – Criterii generale acordare burse elevi, publicat in M.Of. Nr. 8 din 04 ianuarie 2022. Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu semestrul II al anului scolar 2021-2022.
DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE BURSE  CONFORM OME nr. 5870/2021 pentru semestrul al II-lea  al  anului școlar 2021-2022
La secretariatul unității se vor depune dosarele pentru burse astfel: (MODELE CERERI GĂSIȚI AICI)
1.       BURSE DE MERIT
Conform Art. 9. — Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor  art 8, alin. (1) lit. a), b), c), d) și e), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens.
Bursele de merit se acordă :
* elevilor care au obținut media generală de 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate /semestru în anul școlar anterior, 2020-2021cu exceptia clasei a V -a si a IX -a
* elevilor care au obținut media generală de cel puțin 9,50 si au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului scolar în curs, pentru elevii din clasa a V a.
       2.  BURSE DE STUDIU pentru elevi care au obținut media de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie( 1524 lei ). La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii;
Bursele de studiu se acorda :
-elevilor care au obținut media generală cel putin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate /semestru în anul școlar anterior cu excepția claselor a Va și a IX a
-elevilor care au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat un numar de cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului scolar in curs pentru elevii din clasa a V a.  
·         cerere;
·         copii C.I. ale tuturor membrilor familiei ( sau certificate de naștere pentru minori)
·         adeverinte elevi/student pentru frați/surori cu precizări referitoare la burse primite pentru perioada specificată
·         adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele 3 luni (sau dupa caz: talon pensie, ajutor şomaj, etc) sau declaratie notarială ca nu a avut venituri
·         adeverințe de venit de la A.N.A. Fpentru perioada specificată pentru părinții/membrii de familie apți de muncă
·         alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, alocaţie de stat, alocaţie suplimentară, venituri din chirii, din dividente sau alte venituri
·         alte documente justificative
3.   BURSE PENTRU ELEVI ORFANI sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;
·         cerere;
·         copie certificat naștere elev  și CI pentru elevii care au peste 14 ani;
·         copie certificat deces părinte – pentru copii orfani;
·         documente justificative pentru elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;
·         declarație notarială prin care declară că celălalt părinte nu contribuie în nici un fel la cresterea copilului și că nu este căsătorit.
4.BURSE MEDICALE
·         cerere;
·         copie certificat nastere elev sau CI pentru elevii care au peste 14 ani;
·         certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei
 
5. BURSE SOCIALE pentru elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (762 LEI) . La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii;
·         cerere;
·         copii C.I. ale tuturor membrilor familiei ( sau certificate de naștere pentru minori)
·         adeverinte elevi/student pentru frați/surori cu precizări referitoare la burse primite pentru perioada specificată
·         adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele12 luni (sau dupa caz: talon pensie, ajutor şomaj, etc), sau declaratie notarială ca nu a avut venituri
·         adeverințe de venit de la Primarie  pentru perioada specificată pentru părinții/membrii de familie apți de muncă
·         alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, alocaţie de stat, alocaţie suplimentară, venituri din chirii, din dividente sau alte venituri
·         alte documente justificative
6. BURSE SOCIALE OCAZIONALE (se poate acorda ocazional, o dată pe an) pentru elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 75% din salariul minim net pe economie(1143). La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii;
·         cerere;
·         copii C.I. ale tuturor membrilor familiei ( sau certificate de naștere pentru minori)
·         adeverinte elevi/student pentru frați/surori cu precizări referitoare la burse primite pentru perioada specificată
·         adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele12 luni (sau dupa caz: talon pensie, ajutor şomaj, etc) sau declaratie notarială ca nu a avut venituri
·         adeverințe de venit de la Administrația Financiară pentru perioada specificată pentru părinții/membrii de familie apți de muncă
·         alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, alocaţie de stat, alocaţie suplimentară, venituri din chirii, din dividente sau alte venituri
·         alte documente justificative
7. BURSE PENTRU ELEVII DIN MEDIU RURAL, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu
·         cerere
·         copie carte de identitate
·         Adeverinta de la primărie în care să se specifice că nu exista scoala în localitatea de domiciliu a elevului
 
* Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Structura anului școlar 2021-2022 OME 5549/2021
Cursurile anului şcolar 2021 - 2022 încep luni, 13 septembrie 2021.
Anul școlar 2021 - 2022 începe la data de 1 septembrie 2021 și se structurează pe două semestre (34 de săptămâni).
I. Semestrul I (13 septembrie 2021 - 14 ianuarie 2022), structurat astfel:
 • [Cursuri] 13 septembrie 2021 - 22 octombrie 2021.
 • [Vacanță] 23 octombrie - 7 noiembrie 2021: elevii din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal.
 • [Cursuri] 8 noiembrie 2021 - 23 decembrie 2021: cursurile se reiau și se desfășoară potrivit măsurilor de ordin sanitar prevăzute aici.
 • [Vacanță] 24 decembrie 2021 - 2 ianuarie 2022: vacanța de iarnă pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal.
 • [Vacanță] 24 decembrie 2021 - 6 ianuarie 2022: vacanța de iarnă pentru clasele din învățământul preșcolar și primar.
 • [Cursuri] 3 - 14 ianuarie 2022 (clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal)
 • [Cursuri] 10 - 14 ianuarie 2022 (clasele din învățământul preșcolar și primar).
II. Semestrul al II-lea (17 ianuarie 2022 - 10 iunie 2022)
 • [Cursuri] 17 ianuarie 2022 - 14 aprilie 2022
 • [Vacanța de primăvară] 15 aprilie 2022 - 1 mai 2022
 • [Cursuri] 2 mai 2022 - 10 iunie 2022
 • [Vacanța de vară] 11 iunie 2022 - până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 - 2023.
Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.
Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.
În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispun pe durata vacanțelor școlare.
Calendarele examenelor naționale, inclusiv calendarul admiterii în învățământul liceal (clasa a IX-a), se aprobă prin ordine de ministru distincte.
În stabilirea structurii anului școlar s-a ținut cont de propunerile Consiliului Național al Elevilor.
Conform OME nr. 3243/2021 anul școlar 2021 – 2022 începe la data de 1 septembrie 2021 și se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:

Semestrul I - 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021 – 22 decembrie 2021.
Semestrul al II-lea - 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022 – 10 iunie 2022, cu includerea programului ,,Școala Altfel’’, în perioada 8 – 14 aprilie, interval în care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare.
Vacanțele elevilor sunt programate astfel:
 • 25 – 31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământ preșcolar și primar;
 • 23 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă;
 • 15 aprilie 2022 – 1 mai 2022: vacanța de primăvară;
 • 11 iunie 2022 – până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023, vacanța de vară.

Planificare și raportare


Legislație

CEAC

Link-uri utile
Ministerul Educației
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
14.03.2024
06.03.2024
15.02.2024
01.02.2024
18.01.2024
09.01.2024
21.12.2023
07.12.2023
24.11.2023
27.10.2023
12.10.2023
27.09.2023
19.09.2023
07.09.2023
05.09.2023
31.08.2023
Hotărârea nr. 15524.08.2023
25.07.2023
29.06.2023
16.06.2023
13.06.2023
11.05.2023
24.04.2023
06.04.2023
28.03.2023
17.03.2023
09.03.2023
23.02.2023
17.02.2023
27.01.2023
19.01.2023
13.01.2023
05.01.2023
14.12.2022
29.11.2022
07.11.2022
27.10.2022
20.10.2022
12.10.2022
Hotărârea nr. 13222.09.2022
12.09.2022
02.09.2022
01.09.2022
31.08.2022
25.08.2022
11.08.2022
12.07.2022
27.06.2022
09.06.2022
07.06.2022
Hotărârea nr, 12124.05.2022
09.05.2022
14.04.2022
31.03.2022
25.03.2022
Hotărârea nr. 11611.03.2022
20.02.2022
10.02.2022
31.01.2022
20.01.2022
14.01.2022
Hotărârea nr. 11021.12.2021
Hotărârea nr. 10915.12.2021
26.11.2021
19.11.2021
12.11.2021
05.11.2021
29.10.2021
20.10.2021
18.10.2021
13.10.2021
12.10.2021
07,10,2021
01,10,2021
28,09,2021
23,09,2021
09,09,2021
02,09,2021
27,08,2021
Hotărârea nr. 9219.08.2021
26.07.2021
25.06.2021
10.06.2021
27.05.2021
10,05.2021
29.04.2021
22.04.2021
01.04.2021
25.03.2021
18.03.2021
Hotărârea nr. 8115.03.2021
Hotărârea nr. 8003.03.2021
25.02.2021
16,02,2021
11.02.2021
05.02.2021
29.01.2021
21.02.2021
11.01.2021
21.12.2020
25.11.2020
04.11.2020
03.11.2020
22.10.2020
13.10.2020
01.10.2020
29.09.2020
17.09.2020
15.09.2020
15.09.2020
08.09.2020Actualizare date privind gradul de vaccinare
La data de 3 februarie 2022, la nivelul instituției noastre, procentul de vaccinare este de 87,83%
La data de 14 ianuarie 2022, la nivelul instituției noastre, procentul de vaccinare este de 85,33%.
La data de 6 ianuarie 2022, la nivelul instituției noastre, procentul de vaccinare este de 82,67%.
La data de 5 noiembrie 2021, la nivelul instituției noastre, există un număr de 61 persoane vaccinate cu cel putin o doză împotriva virusului Sars Cov 2.
Acestea reprezintă un procent de 82,43% din totalul de 74 de angajați ai instituției.

COMUNICAT
Urmare a centralizării datelor, la nivelul instituției noastre, există un număr de 58 persoane vaccinate cu cel putin o doză împotriva virusului Sars Cov 2.
Acestea reprezintă un procent de ~78% din totalul de 74 de angajați ai instituției .
Prelucrare date cu caracter personal

NOTIFICARE DE CONFIDENŢIALITATE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Asigurarea protecţiei şi a utilizării adecvate a datelor cu caracter personal reprezintă o prioritate permanentă pentru noi. În mod constant îmbunătăţim securitatea şi măsurile de confidenţialitate a datelor pentru a asigura cele mai înalte standarde. Ați auzit probabil vorbindu-se în ultima vreme despre Regulamentul general U.E. privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 679/2016 (denumit în cele ce urmează “GDPR”), care consolidează drepturile persoanelor vizate şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană. Acesta a intrat în vigoare începând cu 25 mai 2018.

În acest context, ne adresăm dumneavoastră pentru a vă informa cu privire la drepturile dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal care vă aparţin şi care pot fi deţinute şi prelucrate de noi.

Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Târgu Jiu gestionează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR). În acest scop unitatea noastră școlară acționează în calitate de operator al datelor personale ale preșcolarilor, elevilor, părinților, tutorilor și ale personalului școlii, stabilind scopurile și mijloacele de prelucrare pentru datele personale.
Școala procesează date personale ale angajaților, potențialilor, actualilor și foștilor săi elevi, dar și ale părinților acestora sau reprezentanților legali în cadrul activităților sale zilnice de furnizare de servicii educaționale.
Conform GDPR, termenul procesare înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor personale, indiferent dacă este sau nu prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea, modificarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin orice mijloace, ștergerea sau distrugerea. Procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal se dorește a fi unul complet transparent, în continuare fiind prezentate informații relevante despre prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae” Târgu Jiu.

1.      Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Târgu Jiu procesează date personale în următoarele scopuri:
·    Furnizarea de servicii educaționale, începând cu procesul de înscriere a elevilor, administrarea claselor și orarului, activități didactice, administrarea examenelor naționale, concursurilor, eliberarea de acte de studii și rapoarte de evaluare;
·        Furnizarea de servicii educaționale complementare: dezvoltare personală, consiliere personală, acces la biblioteca școlii, activități extrașcolare, excursii școlare, gestionarea publicațiilor școlare;
·         Asigurarea securității în școală: monitorizarea accesului în școală, supraveghere audio-video;
·         Asigurarea asistenței medicale și a consilierii psihologice în caz de nevoie;
·         Administrarea școlii: gestionarea dosarelor și documentelor educaționale ale elevilor, gestionarea facturilor și plăților, elaborarea de rapoarte, implementarea politicilor școlare, asigurarea colaborării cu alte școlii, arhivarea, evaluarea calității;
·         Comunicarea în școală: transmiterea mesajelor în legătură cu elevii și activitățile școlii prin orice mijloace de comunicare;
·         Soluționarea disputelor și litigiilor;

2.      Categoriile de date personale pe care Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Târgu Jiu le procesează includ, dar nu sunt limitate la următoarele:
·         Informații și date de contact: numele și prenumele, cetățenia, țara de origine, adresa, informațiile incluse în actele de identitate, numărul de telefon, e-mail, etc.;
·         Detaliile bancare;
·         Documentele medicale: istoricul medical, alergiile, fișa de vaccinare, afecțiunile, rezultatele analizelor medicale și alte documente medicale ale elevilor;
·         Date despre familie: nume și prenume părinți/tutori legali;
·         Religia;
·         Fotografii, filme;
În general, datele personale deținute de școală au fost furnizate de către părinți, ca rezultat al interacțiunii dintre părinți și elevi cu școala.

3.      Obiectul prelucrării datelor cu caracter personal privește transferul de la persoana vizată către operatorul Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Târgu Jiu a datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora în scopul:
·         eliberării de documente și acte de studii;
·         asigurării manualelor școlare;
·         acordării de burse și a altor forme de ajutor social;
·         luării în evidență în cadrul cabinetelor medicale ale unității;
·         participării la programe și proiecte naționale și internaționale;
·         realizarea unor situații statistice;
·         întocmirii contractelor pentru Programul Școala după Școala;
·       eliberării de documente necesare pentru: instituții medicale, operatori de transport, ambasade, ONG-uri, fundații, asociații, instituții, agenții economici, cluburi și organizații – pentru desfășurarea de activități extrașcolare, unități de învățământ din țară și din străinătate (membre UE).
·         afișării rezultatelor la examenele naționale, olimpiade și concursuri în format letric la avizier și în format electronic pe site-ul școlii, prelucrarea ulterioară prin stocare a acestor date se realizează în scopul arhivării în conformitate cu legislația specifică sistemului național de educație și în scopuri statistice nefiind incompatibile cu scopul inițial pentru care au fost colectate, cu respectarea măsurilor tehnice de securitate împotriva prelucrării ilegale;
·         monitorizării audio-video în cadrul examenelor și concursurilor naționale, datele cu caracter personal fiind prelucrate de Ministerul Educației în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul monitorizării persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice;
·         monitorizării audio-video pe holurile și încăperile instituției;
·         folosirii imaginii foto/video a elevilor în scopul promovării imaginii școlii pe site, rețele de socializare, panouri, etc.;
·         prelucrării rezultatelor obținute de elevi la Olimpiade și concursuri, naționale și internaționale și afișarea lor pe site.
Pe parcursul anului școlar, școala transmite datele personale ale preșcolarilor și elevilor către Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar al Județului Gorj, dar și către alte unități de învățământ în vederea efectuării transferului elevilor prin Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR). Datele personale vor fi prelucrate, în acord cu scopurile prelucrării prezentate anterior, până la momentul finalizării studiilor în cadrul școlii.

4.      Baza legală a operațiunilor de procesare a datelor personale
Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Târgu Jiu gestionează datele personale în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR) cu modificările și completările ulterioare.
În acest scop, școala acționează în calitate de operator al datelor personale și stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare pentru datele personale.

5.      Divulgarea datelor cu caracter personal
Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Târgu Jiu divulgă datele personale numai angajaților școlii, personalului și colaboratorilor care au nevoie de acces la datele personale în principal pentru a asigura furnizarea serviciilor educaționale și a celor complementare.

6.      Transferuri către țări terțe
Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Târgu Jiu nu transferă datele personale ale elevilor către țări terțe.

7.      Stocarea datelor cu caracter personalului
Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Târgu Jiu păstrează dosarele elevilor și toate datele referitoare la interacțiunea elevului cu școala, în principal în scopul evaluării activității școlii și a calității serviciilor oferite, dar și pentru a răspunde potențialelor solicitări ale elevilor cu privire la parcursul lor educațional în cadrul școlii, solicitări care apar de obicei după ce elevii termină studiile. Registrele matricole și alte documente școlare referitoare în activitățile de studiu sunt păstrate pentru o perioadă nedeterminată, în conformitate cu obligațiile legale pe care școala le are în acest sens.

8.      Drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale de către Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Târgu Jiu
Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Târgu Jiu respectă toate drepturile menționate în GDPR și se angajează să furnizeze mijloacele adecvate prin care se pot exercita aceste drepturi, în conformitate cu detaliile menționate mai jos:
·         dreptul de acces (dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate și la informații privind mijloacele de prelucrare);
·         dreptul la rectificare (corectarea de către operator a datelor personale incorecte/inexacte);
·         dreptul la opoziție (posibilitatea de a se opune prelucrării);
·       dreptul de ștergere (dreptul de a solicita ștergerea datelor colectate atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate, atunci când își retrag consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, atunci când apreciază că datele au fost prelucrate ilegal ori pentru respectarea unei obligații legale);
·       dreptul la restricționarea prelucrării (permite obținerea restricției de procesare a datelor cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu atunci când apreciază că prelucrarea este ilegală sau contestă acuratețea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite să verificăm această acuratețe):
·      dreptul la portabilitatea datelor (permite primirea datelor cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil sau transmiterea acestor date unui alt operator de date).

9.      Supravegherea video
Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Târgu Jiu a implementat un sistem de supraveghere audio-video pentru a asigura securitatea  elevilor, personalului și a tuturor celorlalte persoane care au acces în unitate

10. Cum ne puteți contacta?
Pentru mai multe detalii, ne puteţi contacta în acest moment, prin intermediul canalelor actuale de comunicare.
Începând cu data de 25 mai 2018, pentru a vă exercita drepturile de protecţie a datelor (data intrării în vigoare a Regulamentului general UE privind protecţia datelor cu caracter personal / GDPR) şi pentru a adresa întrebări sau reclamaţii privind protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal, veţi putea utiliza următoarele date de contact:
Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal al Școlii Gimnaziale ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu: ec. Merfu Camelia
E-mail:  secretariat.sfnicolae@scoalasfnicolae.ro
Adresă: str. 11 Iunie 1848, nr. 56, loc. Tg.-Jiu, jud. Gorj, cod poștal 210112
Comunicările  trebuie trimise  prin  poștă  către Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae”, la adresa sus-menționată, cu  mențiunea  “în  atenția  DPO* -ului  Școlii Gimnaziale ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu
*DPO=Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal

Conducerea Școlii Gimnaziale ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu
Director, prof. Vasile-Alin Sulea

Pentru întrebări generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, informații utile găsiți aici.

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 2021-2022
O.M.E.C. nr. 5457 din 2020 privind organizarea admiterii în învățământul liceal de stat, anul școlar 2021-2022
OME nr. 3721/2021 -metodologie și calendar admitere

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI DUAL 2021-2022
Ordin 3775 din 2021 calendar admitere învățământ profesional și dual
O.M.E.C. nr. 3556 din 2017 privind organizarea admiterii în învățământul dual calificare de nivel 3
O.M.E.C. nr. 5449 din 2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul profesional și dual
Evaluare an școlar 2020-2021
Media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională 2022, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor V -VIII, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.
Programele pentru disciplinele limba şi literatura română și matematică, valabile pentru Evaluarea Naţională 2021 pentru absolvenţii clasei a VIII-a, sunt cele aprobate prin O.M.E.C. nr.  3.472/2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, începând cu anul şcolar 2020-2021.
Modele de subiecte se găsesc  aici
Ordinul de organizare și desfășurare a examenului de evaluare națională OMEC 5455 și ordinul de modificare OME 3744
Metodologia și  calendarul evaluării naționale 2021
Procedura nr. 1526/2021 privind egalizarea de șanse și OMEN 3124/2017
Simulare Evaluarea Națională an școlar 2020-2021
Ordinul privind simularea evaluării naționale OME 3449/2021
Calendarul evaluărilor naționale la finalul clasei a II-a, a IV-a și a VI-a - OME 3462/2021
Calendarul evaluărilor naționale la finalul clasei a II-a, a IV-a și a VI-a -Actualizat- OME 3647/2021
ORDIN Nr. 3.300 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip „Școala după școală“

Contact
Str. 11 Iunie, nr. 56, loc. Târgu-Jiu, jud. Gorj,
cod poștal 210112,
tel/fax: 0253213717,
e-mail: secretariat.sfnicolae@scoalasfnicolae.ro;
scoala_sf.nicolae@yahoo.com
Știri școlare, pe scurt...
În secțiunea utile am postat anunțul referitor la acordarea burselor școlarePagina noastră
Înapoi la cuprins