Școala Gimnazială Sfântul Nicolae Târgu-Jiu

Go to content

Main menu

Viziunea și misiunea școlii

SITE 2012-2020
 
 

Descarcă
Planul de
dezvoltare instituțională
al școlii

Vizualizare buget pentru anul 2016.


Viziunea

          Natura ne aseamănă. Educația ne deosebește.

     
 Școala Gimnazială ”Sf. Nicolae” asigură un mediu de învățare sigur și stimulativ, educaţie la standarde de referință, egalitate de şanse tuturor elevilor indiferent de mediul din care provin, propune oportunități pentru dezvoltarea competențelor cheie,  pentru realizare personală și perfecționare, atât pentru elevi cât și pentru cadre didactice, oferă șansa implicării active în parteneriate locale, naționale și internaționale.

Misiunea


Şcoala Gimnazială ”Sf. Nicolae” Tg.-Jiu creează un mediu educaţional echilibrat, care să răspundă standardelor educaţionale cerute de societatea modernă, astfel încât elevii să dobândească competenţele necesare  autodezvoltării personale și inserţiei sociale.
Opțiunile
noastre în educarea elevilor sunt:
• Formarea orizontului de cultură generală;
• Dezvoltarea unor deprinderi de muncă intelectuală, individuală şi în echipă.
• Asigurarea competenţei necesare pentru admiterea în următoarea etapă de învăţământ.
• Dezvoltarea unor disponibilităţi afective: respect, colegialitate, prietenie.
• Dezvoltarea capacitatii de a actiona autonom, de a emite judecati, de a evalua critic si de a se adapta la nou;
• Dobândirea încrederii în sine prin promovarea rezultatelor pozitive și a bunelor inițiative.

Ținte strategice

T1. Formarea graduală a fiecărui cadru didactic în vederea utilizării de  metode şi procedee centrate pe elev, metode interactive și de educație incluzivă;
T2. Extinderea managementului participativ la nivelul școlii  prin încurajarea comunicării, colaborării şi responsabilităţii la nivelul comisiilor / grupurilor de lucru;
T3. Utilizarea în procesul de predare-învățare-evaluare a produselor rezultate din activitățile  desfășurate în cadrul parteneriatelor,  proiectelor, programelor comunitare;
T4. Promovarea educaţiei interculturale prin extinderea colaborării cu alte şcoli din ţară şi din străinătate și prin sprijinirea elevilor pentru dezvoltarea de competențe de comunicare socială şi  de antreprenoriat.


 
Back to content | Back to main menu