Înscriere cls. pregătitoare - Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu

”Sfântul Nicolae”
Școala Gimnazială
Str. 11 Iunie, nr. 56, loc. Târgu-Jiu, jud. Gorj, cod poștal 210112, tel/fax: 0253213717,  e-mail : secretariat.sfnicolae@scoalasfnicolae.ro; scoala_sf.nicolae@yahoo.com
Târgu-Jiu
Du-te la conținut
Repartizarea elevilor înscriși la clasa pregătitoare se găsește aici

Codul elevului este format astfel:
                                prima cifră din CNP elev_SGSN_ultimele 7 cifre din CNP elev

Procedura repartizare elevi la clasa pregătitoare
 
Preșcolarii, viitorii elevi, părinții, dar și cei interesați
sunt invitați să viziteze spațiile amenajate pentru clasele pregătitoare
care vor funcționa în anul școlar 2022-2023.
 

Lista arondării străzilor la unitățile de învățământ
Plan școlarizare clasa pregătitoare
 • Fișa de înscriere (va fi disponibilă în perioada 11.04.2022-10.05.2022 pentru înscrierile aferente etapei I, respectiv 31.05.2022-07.06.2022 pentru înscrierile aferente etapei a II-a).
 • Pagină web dedicată: https://inscriere.edu.ro/
 • Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere a copiilor în învățământul primar (fișier pdf disponibil în curând)
Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.
Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.
Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Atenție! Completarea cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE:   11 aprilie  – 10 mai 2022
 • Completarea de către părinți online sau la sediul unității noastre de învățământ a cererii tip de înscriere prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte
 • În situaţia completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poştă, părintele va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta metodologie, cu privire la veridicitatea informaţiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situaţia menţionată la art. 6 alin. (1).
 • Validarea cererii tip este obligatorie și se face la sediul școlii, conform următorului program:
LUNI – JOI  :  8.00 – 18.00
VINERI : 8.00 – 17.00

Programare telefonică – Extras din Ordinul ME nr.3445/17.03.2022
În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, școala noastră asigură posibilitatea programării telefonice a părinților pentru completarea și validarea cererilor tip de înscriere la următorul număr de telefon (art.13, alin 8) : 0253213717
Ordinea în care se programează telefonic pentru completarea/validarea cererilor tip de înscriere sau în care se realizează înscrierea copiilor în clasa pregătitoare – NU presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere(art.13, alin.9).

DOCUMENTE NECESARE LA COMPLETAREA / VALIDAREA CERERII TIP DE ÎNSCRIERE
 • CERTIFICAT NAȘTERE COPIL  (original și copie xerox)
 • ACT DE IDENTITATE PĂRINȚI (original și copie xerox)
 • DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR GENERALE ( art.10 alin (2) a; b; c; d )
 • RECOMANDAREA ELIBERATĂ DE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU NIVEL PREȘCOLAR (dacă este cazul) PENTRU COPIII CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI ÎN PERIOADA 01 SEPTEMBRIE-31 DECEMBRIE 2022
 • DOCUMENTUL ELIBERAT DE CJRAE/CMBRAE  (dacă este cazul) PRIVIND REZULTATUL POZITIV AL EVALUĂRII DEZVOLTĂRII  COPIILOR CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI ÎN PERIOADA 01 SEPTEMBRIE-31 DECEMBRIE 2022 CARE NU AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA /S-AU ÎNTORS DIN STRĂINĂTATE
 • FOTOCOPIA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE DIN CARE REZULTĂ MODUL ÎN CARE SE EXERCITĂ AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ ȘI DOMICILIU MINORULUI, ÎN CAZUL PĂRINȚILOR DIVORȚAȚI

Cererea tip de înscriere va fi validată numai la școală pe baza copiilor certificate conform cu originalul de către secretariatul școlii, prin comparare cu documentele originale)
Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată art. 9 (1)
( În situația în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinții al căror domiciliu se află în  afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri, cf. art. 10 (alin.1; (alin (2), se aplică criteriile de departajare generale din metodologie)

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE CONFORM METODOLOGIEI
a)  Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b)  Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți, situația copilului care provine de la o casă de copii/ centru de plasament ;
c)  Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d)   Existența unui frate sau a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ

 • Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă ( art.49)
 • În anul școlar 2022-2023 în unitatea noastră de învățământ se va organiza Programul “Școală după Școală”

În conformitate cu prevederile art.5 alin(1) lit.e) din Regulamentul (UE) nr.2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, denumit în continuare RGPD, datele personale sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășeste perioada necesară îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate datele.
Informatiile sunt in curs de actualizare
Contact
Str. 11 Iunie, nr. 56, loc. Târgu-Jiu, jud. Gorj,
cod poștal 210112,
tel/fax: 0253213717,
e-mail: secretariat.sfnicolae@scoalasfnicolae.ro;
scoala_sf.nicolae@yahoo.com
Știri școlare, pe scurt...
În secțiunea utile am postat anunțul referitor la acordarea burselor școlarePagina noastră
Înapoi la cuprins